• Gratis parkeren voor de deur
  • Elke week scherpe aanbiedingen
  • Rundvlees van eigen boer
  • Eigengemaakte maaltijden
  • Vandaag besteld, morgen ophalen

Algemene Voorwaarden voor meesterslagerbakker.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van meesterslagerbakker.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Arie Bakker. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en producten aan u verkopen.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meesterslager Arie Bakker is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Meesterslager Arie Bakker.

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Meesterslager Arie Bakker te mogen claimen of te veronderstellen.

Meesterslager Arie Bakker streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Meesterslager Arie Bakker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Annuleren bestelling

Indien u een geplaatste bestelling wilt annuleren is dit gegarandeerd mogelijk tot 15 uur voor het afgesproken ophaalmoment. Als u binnen de 15 uur nog wilt annuleren dient u telefonisch contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken, echter kunnen wij u dan geen enkele garantie bieden.

 

Allergeeninformatie

De allergeeninformatie bij de producten is een richtlijn. De producten kunnen altijd sporen van allergenen bevatten en Meesterslager Arie Bakker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een allergische reactie.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van meesterslagerbakker.nl op deze pagina.